Home > 医源资料库 > 医源书店 > 中医 > 疡科心得集 刘涓子鬼遗方——实用中医古籍丛书
相关主题关键字
阅读排行榜
近日更新

疡科心得集 刘涓子鬼遗方——实用中医古籍丛书

作者:(清)高秉钧 等撰,田代华,田鹏 等点校
出版社:天津科学技术出版社
ISBN:7530835033
印次:2
纸张:胶版纸
出版日期:2005-1-1
字数:155000
版次:1
a
内容提要:
    《疡科心得集》为清代名医高秉钧撰著。高氏字锦庭,锡山人。曾师从范圣学、杜云门,精通内外科、尤以外科驰名于江浙间。
本书共三卷,成书于嘉庆十年乙丑,是高氏外科临证经验的总结。高氏穷研《内经》,博综经典,主张治外必本于内;治疮疡须分阴阳虚实;提出了毒攻五脏的主要证候;确立了按部求因的辨证方法;还创立了新的外新编写体例,每以两证互相发明,使各证治法昭然若揭;并于书末汇集了260余首外科常用方剂。该书对当今外科治疗仍有重要参考价值。
本次点校,以嘉庆十一两丙寅本书初刻本为底本,以尽心斋本、日升山房本和文瑞楼本为对楼本,以所引诸书为他校本,并结合本校和理校,对全书进行了精细的校勘和简明的注释,以满足广大读者的需求。
《刘涓子鬼遗方》为东晋·刘涓子撰著,南齐·龚庆宣编次。约成书于永元元年(499)。
本书为我国现存最早的外科专著。刘氏在吸收前代医家经验的基础上,结合自己平生的治验,详细论述了痈疽、疮疡、金疮、外伤等外科疾病的病因、证候、鉴别诊断和预后,对不同部位、不同阶段的痈疽病证做了全面的介绍。在内治方面,广泛运用了清热解毒、活血化瘀、托补内消、收敛生肌等方法;在外治方面,运用了针灸、薄贴、穿刺、引流、切开排脓等方法,充分反映了我国两晋南北朝以前的外科学成就,对后世外科学的发展产生了重要影响。唐代孙思邈的《千金要方》、《千金翼方》,王焘的《外台秘要》以及日本的重要医著《医心方》等书,均收录了本书的大量内容。
由于本书成书年代较早,经过历代辗转传抄,不仅使部分内容散佚,而且在文字方面也存在大量误脱衍倒现象。为了尽可能恢复本书原貌,本次以人民卫生出版社1956年宋刻影印本为底本,对该书进行了重新校注整理,还收录了世传《刘涓子治痈疽神仙遗论》一书,辑佚了该书部分佚文,以满足广大读者的需求。   作者简介:       
目录:
卷上
疡证总论
疡科调治心法略义
申明外疡实从内出论
辨脑疽对口论
脑疽后论
辨百会疽玉枕疽论
辨夭疽锐毒虚实论
辨夭疽锐毒虚实论
辨大头瘟抱头火丹毒论
辨鬃疽额疽论
辨凤眉疽眉心疔眉发论
辨眼丹眼漏论
辨眼细菌毒腿胞痰核论
辨鼻渊鼻痔鼻衄论
辨龙泉疔虎须疔颧骨疔论
辨唇疔茧唇千百万唇疳论
辨口疮口糜论
辨婴孩螳螂子雪口疳梅花疳论
辨牙咬找腮寒热虚实传变骨槽论
骨槽风后论
辨牙漏牙宣牙疔论
辨走马牙疳风热牙疳牙菌论
辨舌暗舌痹论
辨木舌舌衄论
辨舌疳牙岩疔论
辨悬痈掭舌论
辨喉蛾喉痈论
辨缠喉风虚实不同及小儿马脾风论
辨喉疳喉菌论
辨喉痹喉癣论
辨梅核气喉喑论
辨耳痈耳菌虚实论
辨鸬鹚瘟俗名土婆风耳根痈异证同治论
辨发颐豌豆痈论
辨风热痰惊痰论
辨瘰疬瘿瘤论
辨缺盆疽腩痈胛痈论
辨夹痈米疽论
辨臂痈鱼肚发论
辨石榴疽鹚痈论
辨蝼蛄串肘痈肘后毒论
辨手腕痈况疽论
辨手发背手心毒托盘疔论
……
卷中
卷下
方汇
卷上
卷中
卷下
家和膏丹丸散方   编辑推荐:     
 

网站地图 | RSS订阅 | 图文 | 版权说明 | 友情链接
Copyright © 2008 39kf.com Inc. All rights reserved. 医源世界 版权所有
医源世界所刊载之内容一般仅用于教育目的。您从医源世界获取的信息不得直接用于诊断、治疗疾病或应对您的健康问题。如果您怀疑自己有健康问题,请直接咨询您的保健医生。医源世界、作者、编辑都将不负任何责任和义务。
本站内容来源于网络,转载仅为传播信息促进医药行业发展,如果我们的行为侵犯了您的权益,请及时与我们联系我们将在收到通知后妥善处理该部分内容